Ms. Trần Hồng Huế – CEO Trung tâm Anh ngữ Hà Lan

Có kiến thức marketing, không chỉ hỗ trợ content mà còn hỗ trợ nhiệt tình trong việc lập chiến lược content marketing

Ms. Trần Hồng Huế – CEO Trung tâm Anh ngữ Hà Lan