S3 – Kinh Nghiệm Dịch Thuật Tiếng Anh – Mở Rộng Chủ Từ Và Article

Hai bài đầu tiên trong loạt bài chia sẻ kinh nghiệm dịch thuật tiếng Anh bestseo.vn chia sẻ những kiến thức cơ bản về câu và các thành phần trong câu. Trong bài thứ ba bestseo.vn tiếp tục thống kê những kinh nghiệm dịch thuật tiếng Anh từ cuốn của giáo sư Nguyễn Văn Tạo và bổ sung cũng như thay đổi cho phù hợp để chia sẻ với những bạn đang yêu thích dịch thuật và mong muốn làm việc trong một dịch vụ dịch thuật về phần mở rộng chủ từ.

Chủ từ trong một câu hiển nhiên là Noun hoặc tương tự Noun. Tuy nhiên noun đứng một mình chưa làm đủ ý nghĩa mà phải cần thêm mạo từ – article hoặc tính từ mới làm rõ nghĩa của noun vậy nên chúng ta có cấu trúc:

              Subject = article + adj + Noun = the young man/a young man

1. Cách sử dụng của mạo từ bất định và mạo từ xác định

Mạo từ trong tiếng Anh vẫn là thách thức với nhiều người. Điều cần mỗi biên dịch viên trước khi apply vào dịch vụ dịch thuật cần nắm được chính thói quen trong sủ dụng sẽ giúp bạn cải thiện và dùng mạo từ ngày thêm chính xác.

a. Trước tiên chúng ta phân biệt mạo từ the – definite article

 – Các danh từ trừu tượng hay đã có adj đứng trước xác định rõ thì thường là dùng The
      The development of trade
      The force menacing the freedom of the individual- các lực lượng đe dọa nền tự do cá nhân
      The city of Danang is developing fast: thành phố Đà Nẵng đang phát triển rất nhanh
  – Nhưng nếu những từ ngữ trừu tượng mang tính phổ biến thì không cần tới the
      Science has force change and development: khoa học buộc phải thay đổi và mở mang
      Danang city is turmoil: Thành phố Đà Nẵng xao xuyến
  – The có cách dùng tiếp theo là đi với một người, một vật xác định hay chỉ cả một tập thể
      The army, the navy, the state
     From the harbour a pathway leads up the hillside – từ bến tàu một con đường mòn men lên sườn đồi

b. Có những cụm từ thông dụng không dùng với THE

    Earth, heaven, paradise, hell, pugatory (hỏa ngục)
– Những từ thuộc mối quan hệ huyết thống như: father, mother, aunt, uncle.
– Những từ khi xưng hô như danh tính: cook (chị bếp), councel, prisoner
– Những từ chỉ địa điểm dùng với khi dùng mới mục đích địa điểm đó sử dụng vào mục đích gì: college, church, court, hospital, school, market, prison
– Các từ chỉ bữa ăn – meals – Chỉ dùng the khi muốn nói rõ là bữa ăn hay buổi tiện nào đó
– Các từ chỉ mùa có thể dùng với the hoặc không đều được
      We do not go travel in (the) winter
– Tên người tước hiệu, không dùng article
– Tước hiệu nếu có một of phrase đi theo thì dùng the: the duke of beaufort nhưng bỏ the khi cụm đó làm apposition.
– Tên các địa điểm ngoại trừ tên các sông, biển, dãy núi và đảo
      Vietnam, Britain, China, France
– The Dongnai, the Mekong, the missisippi (rivers)
– The Atlantic, the Pacific, the Mediterraneans
– The Himalayas, the Rocky Moutain (group of mountains nhưng Mount Everest, Mont Blanc (mountain)
– Những tên địa điểm có adj đi trước luôn cần article nếu adj mang ý nghĩa xác định còn nếu miêu tả thì không có article
     The old Saigon needs improvement
     Old Benthanh market is to be rebuilt
– Khi liệt kê một loạt danh từ cũng không cần the

c. Mạo từ bất định – indefinite article

A – trước phụ âm (consonant), an trước nguyên âm – vowels. A/an dùng với những noun đếm được, chỉ một người, một vật riêng biệt. 

We were standing in a large room with high ceilings, wide plank floors, and many desks. Chúng ta đang đứng đợi ở một căn phòng rộng, trần nhà cao, những tấm sàn gỗ bản to và nhiều bàn ghế.
There are the remain of an old castle and ruins of a buddhist pagoda: ở đây có di tích của một tòa thành cổ và một ngôi chùa thời phật.

– Một noun chỉ tới tước hiệu, cấp bậc thì không dùng a/an

    Her father is professor of english in saigon university: cha nàng là một giáo sư tiếng anh ở trường đại học sài gòn.
    As prime minister he kept in touch with old friend
    Khi làm thủ tướng ông vẫn liên lạc với những người bạn cũ
– Sau những noun chỉ cấp bậc mà động từ turn với nghĩa là become thì không dùng indefite article
    He gained the rank for colonel and was given the tittle of baron
    Ông ấy được phong lên chức đại tá và vinh danh tước hiệu nam tước
– Thành ngữ luôn có a: what a, such a, many a, rather a được dùng với noun, singular và countable.
   Ví dụ: what a man: con người mới đáng khinh chứ/ mới đáng phục làm sao. Tùy vào ngữ cảnh
    I have never seen such a beautiful sight
Với những thông tin về phần article hy vọng bestseo.vn đã cung cấp tới những thông tin bổ ích giúp các bạn ôn lại kiến thức về article và tự tin hơn khi apply vào vị trí biên dịch viên tại một dịch vụ dịch thuật bất kỳ.

Bestseo.vn

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*