Dịch vụ content marketing

Content Marketing

Cụm Content Marketing Tương Đương Với 2 Cụm Tiếng Việt: Nội Dung + Tiếp Thị = Tiếp Thị Nội Dung. Vậy Bản Chất Thật Của Content Marketing Là Tất Cả Hoạt Động Tiếp Thị Nội Dung Trên Mạng Để Khách Hàng Mục Tiêu Biết Tới, Quan Tâm, Thích, Tin Tưởng Và Chọn Sử Dụng.

Ngoài ra, tổ chức Institute định nghĩa như sau: “Content marketing là phương pháp tiếp thị chiến lược, tập trung vào việc tạo và phân phối nội dung, có giá trị, phù hợp và nhất quán để thu hút, giữa chân khách hàng mục tiêu và mục đích cuối cùng là khiến họ mua hàng.”

BẢN CHẤT THẬT CỦA CONTENT MARKETING – NẮM CHẮC KIẾN THỨC NỀN TẢNG – ĐI ĐÚNG HƯỚNG – GẶT HÁI THÀNH CÔNG.

Development 90%
Optimization 80%
Investment 70%
Tax help 65%

4 nhóm content mang tới hiệu quả nhất hiện nay

CÁCH GIÚP BẠN CÓ CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ CONTENT MARKETING HIỆU QUẢ

3.Lập kế hoạch triển khai ý tưởng sản xuất nội dung.

4.Lập kế hoạch dài hạn về triển khai nội dung

5.Tái sử dụng nội dung cũ

6. 4 Cách tiếp nội dung hiệu quả

6. SEO

6.Dùng chatbot and app

7. Đo lường hiệu quả content

8. Một đội ngũ hoàn thiện.