S5 – Kinh Nghiệm Dịch Thuật Tiếng Anh

Nếu nói dịch thuật cũng lắm gian nan hẳn cũng không đúng. Mỗi công việc luôn đòi hỏi kỹ năng riêng. Với một bác thợ mộc cũng luôn đòi hỏi sáng tạo để cho ra đời những bộ bàn ghế ngày một trơn tru, đẹp đẽ hơn thì một người làm dịch thuật cũng không khác. Muốn lên tay nghề hay có một chỗ đứng vững chắc trong dịch vụ dịch thuật và lĩnh vực dịch thuật ngôn ngữ nào đó buộc người dịch phải có kiến thức vững vàng. Một trong những tiêu chí đó là kiến thức nền phải vững.

Mong muốn chia sẻ những kiến thức có thể theo năm tháng ít dùng bạn sẽ bị lãng quên và giờ đây khi chọn dịch thuật làm công việc và muốn có chỗ đứng vững chắc trong một dịch vụ dịch thuật hẳn bạn sẽ không tiếc thời gian để ôn lại và ghi nhớ những kiến thức giúp bạn giải quyết khó khăn trong quá trình dịch thuật. Trong S5 này hãy dành thời gian ôn lại cách sử dụng của subordinating conjunction.

Hẳn những kiến thức về subordinating conjunction chúng ta đã được học hết rồi. Không còn gì là mới nhưng một người làm việc với tiếng Anh thường xuyên hay làm việc trong một dịch vụ dịch thuật tiếng Anh hẳn sẽ cần ôn lại những cách dùng cũng những cụm từ này. Trước khi ngó xuống dưới, bạn hãy thử kiểm tra trí của mình subordinating conjunction được dùng như thế nào.

I. Subordinating conjunction Formular 

Subordinating conjunction + clause = ADV clause

                   Position: before/ after the main clause

Adverbs clause (because/if/as soon as/although…)

a. Hãy xem những ví dưới đây:

           He felt very tired. He didn’t stop working (Independent clauses)
           ⇒ Although he felt tiredhe didn’t stop working
                 Adv cls                            main cls
           ⇒ He didn’t stop working although he felt tired.
             Main clause                              Adv clause
           ⇒ He felt very tiredbut he didn’t stop working.
              Main clause           Special case

b. Punctualation mark thường đi kèm với subordinating conjunction là : (,) – comma, (;) semi colon, (.) period – full stop, (:) colon

Một Adv clause  được hình thành có thể từ:       Subordinate
                                                                            Punctuation mark
Note: . However, …
          …; however, …
          …, but …
      Eg:       He will get promotion
                  He won’t get promotion
                ⇒ He will get promotion because he works effectively
                ⇒ Because he works effectively he will get promotion

II. Cách dùng subordinating conjuction chỉ điều gì

1. Reason/cause
                              As

                               As long as
                               As much as
     Because =         Since that
                               Now that
                               Due to the fact that
                               Owning to
                               For
2. Result/ effect

                            Thefore 

                            Consequently
                            As a result
             So   =      As a consequent

                            That
                            That’s why

         Now that…, (vì)
         So   +  adj/adv        + that
         Such + (adj) Noun + that

        Eg: He works effectively, so he will get promotion
        ⇒ He works so effectively that he will…
        ⇒ He is such an effectively worker that he will…

3. Concession
                                  even if
                                  Even though
                                  Despite
      ,though  =           In spite of

                                  Whether or not = whether
                                (Don’t use a negative verb)
          Eg: Whether or not he doesn’t work effectively ⇒ Don’t use
 
4. Contrast
             But =       …, yet, …

                           … however, …
                           …; nevertheless, …
                           …. Nonetheless, …

5. Purpose (No punctualtion)
           So that =    that

                              In order that
                              In middle position

          Eg: he doesn’t work effectively so that he won’t get
                                            Don’t use

6. Condition
            If   =     In case

                       In the even that
                       Supposing/ suppose that
                       Providing that = provided that
                       In condition that

  • Unless = If… not
  • Only if … + inversion of S and verbs

                                     ( Main clause)
(Don’t use negative verbs)
          Ví dụ
            ⇒  If he works effectively, he will get promotion
           ⇒ Only if he works effectively will he get promotion
           But: He will get promotion only if he works effectively
          ( No inversion ⇒ Because Main clause before Only if clause)
       
      If not =      … Otherwise, …

                        …; other wise, …
                        …, or else, …
 
Để giảm bớt trình trạng vò đầu gãi tai quá nhiều trong khi dịch tài liệu hãy cố gắng nhớ trọn vẹn những cách dùng của subordinating conjuction để khi gặp những cấu trúc câu dạng này bạn dễ dàng nhận ra ngay và bài dịch cũng trở lên đơn giản hơn. Khi khắc ghi được những kiến thức nền của tiếng anh thì việc dịch tiếng Anh cũng không còn quá phức tạp. Đương nhiên vị trí biên dịch viên trong một dịch vụ dịch thuật cũng không còn trở lên quá khó khăn với bạn. Hãy lưu giữ lại trong hành trình tiến thân và trở thành một dịch giả trong tương lai nhé.
 
Bestseo.vn

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*