Ms. Đỗ Thị Thúy Nga

Ms. Đỗ Thị Thúy Nga

Quản lý khách hàng

Trong công ty luôn có hai đầu khách hàng cần chăm sóc. Một là nhân viên nội bộ. Hai là khách hàng.

Email address: hellovietnhanvan@gmail.com

Cell phone: 038 492 4848
Zalo/Viber app :  038 492 4848