Ms. Kim Dung

Ms. Kim Dung

Content Editor

Quan trọng nhất trong chuyển thể ngôn ngữ là giữ được tinh thần của bản gốc.

Phone: 038 492 48 48
Email: hellovietnhanvan@gmail.com