Ms. Vũ Minh Yến

Ms. Vũ Minh Yến

Sale Supervisor

Content làm thay đổi mọi quyết định mua hàng.

Phone: 038 4924848
Email: hellovietnhanvan@gmail.com