Thoát Ế

Trai ế: Alo, cậu hả.

Gái ế: ừ, tớ nghe, gì đấy

Trai ế tiếp: Này tớ nghĩ kỹ rồi, tớ với cậu lấy nhau đi, thế là chẳng ai nói hai đứa mình ế nữa

Gái ế: Ờ có lý đấy, nhưng tớ lấy cậu xong rồi chia tay thì gọi là gì nhỉ? 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*