TỰ CHO MÌNH KHÔN HƠN NGƯỜI

Anh chàng buôn đồ cổ vào nhà một bác nông dân, thấy cái đĩa cho mèo ăn là đồ gốm đời

Thanh. Anh ta rất thích, nhưng nếu gạ mua đĩa sợ người ta biết, bèn hỏi mua con mèo. Chủ nhà đồng ý bán con mèo với giá gấp 20 lần giá thị trường. Khi anh ta xin cái đĩa cho mèo ăn, thì bác chủ thủng thẳng đáp:

– Nói thật với chú, tôi không thể cho chú cái đĩa này được, nhờ nó mà tôi đã bán được hơn chục con mèo rồi đó.

Chuyên đề giải trí

Tản mản về đời sống, huyết thống
                    http://bestseo.vn/blog/bat-mi-cua-long-tu-trong-i89.html
                    http://bestseo.vn/blog/me-oi-chung-con-an-han-i88.html
Truyện ngắn: http://bestseo.vn/blog/van-hoc-va-giai-tri-i87.html
 
                     http://bestseo.vn/blog/co-hang-i78.html

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*