Không Dám Ăn Nhiều

Chủ xị: Cứ ăn tự nhiên đi chú

Khách : Dạ, anh cứ để em tự nhiên ạ

Chủ xị lại tiếp: Đã nói là ăn tự nhiên đi, ngại gì, ăn nhiều vào chứ, toàn đồ ngon

Khách : Dạ, em mong lần sau tới lượt em anh cũng ăn như em thôi ạ!

Thông tin liên quan:

Truyện vui: http://bestseo.vn/blog/loi-me-dan-i76.html
http://bestseo.vn/blog/xuong-dat-con-choi-i74.html
http://bestseo.vn/blog/thoat-e-i64.html

Truyện về tình yêu: 
http://bestseo.vn/blog/thach-i75.html

Truyện về hiện thực cuộc sống: 
http://bestseo.vn/blog/goc-van-hoc-i63.html

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*