S2- Kinh Nghiệm Dịch Thuật Tiếng Anh Tốt – Không Thể Không Quan Tâm Tới Các Thành Phần Của Câu Trong Tiếng Anh

Tiếp tục series bài viết giúp các biên tập viên muốn tìm việc làm tại các dịch vụ dịch thuật và muốn nâng cao tay nghề trong mảng dịch thuật tiếng Anh. Bài thứ hai này sẽ đề cập tới các thành phần trong câu. Như bài đầu tiên chúng ta đã thấy khái niệm về phrase, clause và sentence đã có. Khi dùng một câu thường chúng ta nghĩ tới vật gì, chuyện gì, ai, cái gì diễn biến tình huống đó như thế. Cấu trúc câu ở bài 1 đã có. Trong phần đầu bài viết này chúng ta sẽ giải thích vì sao cấu trúc của một câu lại như vậy.

Để có một vị trí và mức lương tốt tại một dịch vụ dịch thuật, hãy dành thời gian review và nắm vững ngữ pháp. Khi muốn giới thiệu một đề tài chúng ta sẽ buộc phải gọi tên hay đặt tên cho đề tài đó nghĩa là chúng ta phải dùng tới danh từ (Noun). Khi cần chỉ về động tác chúng ta cần một hành động (action) thì chúng ta phải dùng là (verb).

  Chủ ngữ có thể trùng tên, nghĩa là chúng ta chỉ dùng một noun như. Để phân biệt hai sự kiện, con người, vật trùng tên đó ta cần tới một tính từ.

Ví dụ: A man để chỉ rõ là người già hay người trẻ chúng ta thêm: a young man, an old man.
Tương tự vậy adverbs là những từ dùng để phân biệt hai hành động, diễn tiến, tình trạng cùng được miêu ta bằng một verb.

Ví dụ: walk đơn giản là đi bộ nhưng để diễn tả cụ thể thành động đi bộ ta thêm: walk fast, walk slowly. Do vậy cấu trúc của câu sẽ mở rộng hơn thành:

Sentence = adj + noun + verb + adverb
                           S             V
Xong điều cần lưu ý là các trật tự trong câu có thể thay đổi theo ý nghĩa câu văn.
Tùy tính chất phức tạp của chủ ngữ mà phần từ verb về cuối có thể diễn phức tạp hơn

Ví dụ: Pupular discontent grew steadity

Chúng ta có hai dạng động từ chính là Transitive verb và intransitive verb.

Cấu trúc cho   Transitive verb: S + V (transitive) + O
                       Intransitive verb: S + V (intransitive)

Phân biệt transitive và intransitive

Nếu tác động do verb diễn tả tác động trực tiếp lên người hay vật khác thì là transitive verb. Người hay vật bị ảnh hưởng sẽ gọi là object.

The friendly governments offer their aid unconditionally
    Adj                  N               V                           adv

Intransitive

Khi động từ chỉ tình trạng thì thường là động từ khiếm khuyết do đó cần tới một complement (túc từ) nên chúng ta có cấu trúc.

              Sentence = subject + to be (linking verb)

              The new president  is        obviously inexperience
                      Adj        N        to be       adv            adj

Tới đây chúng ta đã có đủ ba loại câu trong tiếng không chỉ người mới học mà người có mong muốn làm việc với tiếng Anh và trở thành biên dịch viên trong dịch vụ dịch thuật cũng nên đảm nắm chắc những kiến thức nền này để trong quá dịch thuật tiếng Anh hạn chế bớt khó khăn trong việc tìm ra cấu trúc câu và xác định rõ chủ từ chính cho ra một bản dịch chuẩn xác. Nếu bạn thấy thực sự bổ ích hãy theo dõi tiếp bài thứ ba trong series chia sẻ kiến thức dịch thuật và tự nâng cao tay nghề trong dịch thuật.
 
 Bestseo.vn

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*